Návrhy na novou vlajku ČESKA (České republiky) - tedy zemí Čech, Moravy, Slezska

Při dělení ČSFR, resp Československa, v roce 1991 (1992) bylo zástupci stran České a Slovenské republiky dohodnuto, že ani jedna z nástupnických zemí zanikajícího Československa nadále nebudou používat dosavadních státních symbolů, tedy i dosavadní vlajky Československa.

Bohužel česká strana tento bod smlouvy nedodržela a i nadále používá vlajku Československé republiky, pro kterou jako takovou vlajka byla vytvořena.

Proto těchto pár návrhů, jak by mohla případná "nová" vlajka České republiky vypadat.

   

 

 

© copyright 2010  sverma[at]email.cz

     

  VARIANTA A)

Vlajka, použití barev, vychází z trikolory a to tak jak je popsána již v první ústavě při vzniku Československé republiky.

Jedná se o tři vodorovné (1/3 dělení) pruhy v pořadí od spodu modrý, červený, bílý. Tato kombinace není doposud používaná žádným státem.

Ve středu vlajky je umístěn znak, který je symbolem hradní stáže prezidenta republiky.

Vlevo ve štítě český lev, vpravo pod ním moravská orlice a dole pod oběmi štíty orlice slezská. Znak je doplněn trojicí lipových ratolestí symbolizující tři země v jednom státě.

 

 

 

 

     
  VARIANTA B)

Vlajka, použití barev, je červeno-bílá bikolora, která byla používaná již v dobách českých králů jako vlajka Zemí koruny české.

Jedná se o dva vodorovné (1/2 dělení) pruhy v pořadí od spodu červený, bílý.

Z důvodu, že samotná bikolora je již vlajkou Polska, je tento návrh doplněn znakem v levém horním rohu, v bílém pruhu doplněna o znak (viz varianta A,).

 

 

 

 

 

 

     
  VARIANTA C)

Vlajka nemá žádnou předlohu.

Jedná se o tři svislé (1/3 dělení) pruhy v pořadí barev z leva bílý, červený, bílý.

Na středovém červeném pruhu je ve středu umístěn znak (viz varianta A,), který ovšem lze z vlajky i odebrat, neboť použití kombinace barev na vlajce nemá žádný stát.

 

 

 

 

 

 

 

     
  VARIANTA D)

Vlajka, použití barev, opět vyhází z trikolory, tak jak je definována již v první ústavě.

Jedná se o tři svislé (1/3 dělení) pruhy v pořadí barev z leva bílý, červený, modrý. Kombinace barev je obdobná jako u vlajky Francie, nicméně v jiném uspořádání a tak lze vlajku použít i bez znaku (viz varianta A,).

 

 

 

 

 

 

 

     
  VARIANTA D)

Jedná se o tři vodorovné pruhy (1/3 dělení) v pořadí barev od spodu bílý, červený, bílý. Znak (viz. varianta A,) je umístěn ve středu vlajky.

Vlajka, kombinace a použití barev je, resp. byla používaná státem Bělorusko. V současné době není používaná.

 

 

 

 

 

 

 

     
  VARIANTA E)

Vlajka nemá žádnou předlohu. Použití barev vychází z bikolorního použití vlajky (viz. varianta B,). Bílá barva je nahrazena barvou černou, která má symbolizovat historický odkaz na dobu husitství, tak jak bylo použito při prvních návrzích vlajky Československa.

Jedná se o dva vodorovné (1/2 dělení) pruhy v pořadí barev od spodu červený, černý. Znak je umístěn v horním černém pruhu v levém rohu.

Kombinaci a uspořádání barev nepoužívá žádný stát, tedy lze použít i bez znaku.

     
  VARIANTA F)

Jedná se o pozměněnou variantu D, kdy je modrý pruh nahrazen pruhem černým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  VARIANTA G)

Vlajka nemá žádnou předlohu.

Jedná se o kombinaci barev bílá, červená, modrá. Základ tvoří tři vodorovné (1/3 dělení) pruhy v pořadí od spodu bílý, červený, bílý. V bílém pruhu je vždy po jednom vodorovném pruhu modré barvy. Modrý pruh je v 1/3 bílého (vždy k bližšímu okraji vlajky) a jeho síla je jednou 1/9 pruhu bílého.

Podobnou kombinaci nepoužívá žádný stát. Nicméně vlajka (pořadí barev) je podobna uspořádání na vlajce Kostariky.